/Catalogue/Exhibitors-List-2018 603662 620989 2289407

Hangzhou Happy Green Co., Ltd.

Hangzhou Happy Green Co., Ltd. - Fresh fruits and vegetables, dried fruits

W-1105 Xiandai Zhiye Bldg
Xiacheng District
No.49 Wenhui Road

310000 Hangzhou
Zhejiang
CHINA